W wersji Geographic Calculator 2016 został wprowadzony zupełnie nowy interfejs w celu usprawnienia przepływu pracy i zapewnienia łatwego dostępu do najważniejszych elementów aplikacji. Specjalnie dla nowych użytkowników stworzono ekran startowy zapewniający jasny i zwięzły opis wszystkich rodzajów obliczeń. Zreorganizowane menu oraz zaktualizowany pasek narzędzi powodują, że przetwarzanie danych jest bardziej efektywne. Funkcja konwertowania bazy danych punktowych została podzielona na pięć komponentów: Conversion, Forward/Inverse Calculation, Scale and Translate, Best fit oraz Derive Datum Shift. To uproszczone podejście zapewnia unikalny i intuicyjny interfejs dla każdego typu obliczeń. Geographic Calculator 2016 został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikowi najbardziej aktualne i akuratne wyniki konwersji i transformacji.

Cechy najnowszej wersji Geographic Calculator 2016:
 • pełna współpraca z systemem operacyjnym Windows 10;
 • dostępny w wersji 32- i 64-bitowej;
 • obsługuje współrzędne w formacie XML;
 • posiada ekran starowy oferujący przyjazne dla użytkownika wprowadzenie do kluczowych funkcji i właściwości;
 • posiada Project Manager, ułatwiający zarządzanie danymi oraz przepływem pracy;
 • narzędzia administracyjne umożliwiające dostosowanie źródeł danych i ograniczanie edycji
 • umożliwia dostosowanie źródeł danych i możliwości edycji do potrzeb użytkownika;
 • umożliwia przekształcanie pionowych i poziomych układów odniesienia;
 • obsługa plików ArcGIS 10.3.1
 • umożliwia nadawanie georeferencji obrazom rastrowym;
 • pozwala eksportować opracowane dane prosto do programu GlobalMapper.


Funkcje dodane w aktualizacji Geographic Calculator 2016 - Sevice Pack 1:
 • dostęp do GeoCalc Geodetic Registry;
 • zmieniony interfejs Seismic Survey Conversions (bezpośrednia obsługa plików SEG-Y oraz nowa opcja ukrywania kolumn w arkuszu) ;
 • wsparcie dla układów współrzędnych z bazy danych PetrelTM CTL;
 • zaktualizowany interfejs dla Line Intersection, Area Calculation, Land Survey Summary oraz Batch Point Database Generation;
 • podgląd plików wektorowych na stronie startowej oraz w zakładce Vector Data Conversion;
 • obsługa plików WKT 2.0;
 • synchronizacja z EPSG 8.9.2;
 • informacja o określonej wersji programu w celu uproszczenia procedury aktualizacji i zakupu kontraktów serwisowych;
 • zaktualizowana strona startowa;
 • nowy plik instalacyjny ze zwiększoną kompatybilnością z Windowsem 8 i 10;


Poprawki oraz funkcje dodane w aktualizacji Geographic Calculator 2016 - SP2:
 • Nowe narzędzie do zapisywania układów współrzędnych i przekształceń do plików formatu Petrel™ CTL
 • Werja Beta serwisu GeoCalc Geodetic Registry dostępna dla użytkowników programu Geographic Calculator. Pozwala on na wyszukiwanie wielu danych geodezyjnych za pomocą serwisu obsługiwanego przez przeglądarkę internetową
 • Zaktualizowane narzędzie Area Calculation. Umożliwia ono zaznaczenie wielu wierszy do usunięcia, a zmiany wprowadzane są w programie na bieżąco. Zwiększone zostały również możliwości wczytywania oraz kopiowania i wklejania danych
 • Nowe narzędzie Freeze Columns dostępne przy konwersji danych sejsmicznych
 • Zaktualizowane bazy danych geodezyjnych, m. in. Kody EPSG v9.0 i nowy poziom odniesienia Mean Lower Low Water (MLLW)
 • Nowa metoda do obliczania zmian zależnych od czasu (Canadian Velocity Grid transformation)
 • Poprawa najczęściej pojawiających się błędów