Wersja programu Geographic Calculator 2015 została wzbogacona o następujące funkcje:

 • przeliczanie deklinacji magnetycznej oraz obsługa modeli IGRF12, IGRF11, World Magnetic Model 2010 oraz World Magnetic Model 2015;
 • możliwość dodawania atrybutów wysokościowych do danych wektorowych;
 • ulepszone narzędzia do administrowania plikami danych;
 • obsługa geoid utworzonych w programie Global Mapper 16,
 • obsługa współrzędnych standaryzowanych w kodzie EPSG, wersji 8.6;
 • nowe pływające menu,
 • wsparcie dla griddingu w programie Global Mapper;
 • odwzorowanie Mercator Variant C,
 • zaktualizowanu układ odniesienia Canadian Vertical Geoid 2013;
 • transformacje pomiędzy KKJ (Finnish National Coordinate System) oraz EUREF-FIN (Finnish Uniform Coordinate System);
 • możliwość filtrowania transformacji HTDP (Horizontal Time-Dependent Positioning);
 • podpowiedzi do nagłówków kolumn w danych źródłowych;
 • ulepszone narzędzie przeglądania,
 • lepszy wygląd narzędzia Land Survey Summary Jobs,
 • wsparcie dla siatki Saskatchewan (Saskatchewan Grid Road Map);
 • wsparcie dla danych OGP;
 • dokładność systemów MGRS (Military Grid Reference System) oraz GBN (British National Grid) do 1,10 oraz 100 metrów.

Dane LiDAR
Numeryczny Model Terenu
Transformacja układu odniesienia
Transformacja wsadowa