Logo
Program Global Mapper w dostępny jest w polsko- i anglojęzycznej wersji interfejsu. Użytkownicy polskiej wersji językowej oprogramowania otrzymują również dostęp do wersji angielskiej.

Każda nowa licencja zawiera roczny kontrakt serwisowy Maintenance, który uprawnia do bezpłatnych aktualizacji do nowszych wersji oraz dodatkowej pomocy technicznej ze strony producenta.

Single user Node-locked
 • Umożliwia pracę na jednym komputerze.
 • Ponowna aktywacja jest możliwa pod warunkiem dostarczenia przez użytkownika dowodu usunięcia poprzedniej licencji (software removal verification).
 • Dwie ponowne generacje licencji są dostępnie w ciągu roku bez potrzeby kontaktu z producentem.
 • W przypadku posiadania aktualnej wersji GlobalMapper oraz uszkodzenia komputera dostępna jest tylko jedna powtórna generacja.
 • Użytkowanie tego typu licencji jest niemożliwe poprzez zdalny pulpit (remote desktop).
 • Dla jednej instytucji może być zakupionych maksymalnie 10 licencji tego typu. W przypadku zainteresowania większą liczbą, producent sugeruje rozwiązanie oparte na licencji sieciowej (network).


Single user Floating
 • Daje możliwość przenoszenia licencji pomiędzy komputerami bez limitu ilości przenoszenia.
 • Przenoszenie licencji odbywa się za pomocą narzędzia wbudowanego w program (release/remove tool), ponowna aktywacja jest możliwa pod warunkiem dostarczenia przez użytkownika dowodu usunięcia poprzedniej licencji (software removal verification).
 • Licencję tego typu można aktywować tylko na jednym komputerze w jednym czasie.


Single user USB Dongle
 • Pozwala na przenoszenie licencji między komputerami za pomocą klucza USB (USB Dongle).
 • Licencji programu działa tylko gdy klucz jest fizycznie podpięty do danego komputera.
 • Nie wymaga dodatkowego generowania licencji podczas instalowania programu na kolejnym komputerze.


Network
 • Licencja przeznaczona na większą liczbę komputerów w ramach jednej firmy/instytucji.
 • Licencja może być rozdzielana pomiędzy różne lokalizacje danej firmy.
 • Istnieje również możliwość wypożyczenia licencji (borrow feature), a tym samym korzystania z niej bez konieczności połączenia z serwerem licencji. Operacja taka możliwa jest na maksymalnie 90 dni, licencja po tym czasie automatycznie wraca do serwera licencji.


Academic Lab (laboratoryjna)
 • Licencja sieciowa (network) przeznaczona do celów dydaktycznych, jako wyposażenie pracowni komputerowej (20 stanowisk).
 • Licencja jest ograniczona czasowo i ważna rok.
 • Przeznaczona wyłącznie dla uczelni wyższych i szkół.