Logo
Przykłady zastosowania

Poniżej prezentujemy zastosowanie programu Global Mapper w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień problemowych, związanych z przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych GIS.