Logo

Przydatne skróty klawiszoweOgólne aplikacje
Otwórz przewodnik po programie F1
Wyświetl widok 3D Ctrl+3
Drukuj Ctrl+P
Zamknij program Global Mapper Alt+X


Zarządzanie plikami
Otwórz plik danych (importuj) Ctrl+O
Zapisz obszar roboczy Ctrl+S
Wczytaj obszar roboczy Ctrl+W
Zamknij wszystkie warstwy Ctrl+U
Kopiuj wybrane obiekty do schowka Ctrl+C
Wytnij wybrane obiekty do schowka Ctrl+X
Wklej obiekty ze schowka do wybranej warstwy Ctrl+V
Otwórz menadżera warstw Alt+C


Narzędzia
Digitizer Alt+D
Informacje o obiekcie Alt+P
Pomiar Alt+M
Powiększenie Alt+Z


Powiększanie i przybliżanie obrazu
Przybliż Page Down
Oddal Page Up
Przywróć pierwotny widok mapy Home
Przesuń mapę o ¼ szerokości ekranu Klawisze strzałek
Przesuń mapę o całą szerokość ekranu Ctrl + Klawisze strzałek


Funkcje narzędzia Digitizer
Edytuj obiekt Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy
Zaznacz obiekt, z możliwością przesuwania go Alt + kliknięcie lewym przyciskiem myszy
Cofnij ostatnie działanie Ctrl+Z
Anuluj bieżące działanie Esc
Usuń wybrany obiekt Delete
Cofnij usunięcie obiektu Shift+Delete
Tymczasowo wyłącz tryb klamry podczas rysowania obiektu Alt + kliknięcie lewym przyciskiem myszy


Niestandardowe skróty klawiszowe

Dodatkowe skróty klawiszowe mogą być przypisywane ręcznie za pomocą listy rozwijanej Ulubione na pasku narzędzi.