Profilowanie wzdłuż linii/linia wzroku

Wzdłuż dowolnej linii na mapie program może wygenerować profil, np. dla danych wysokościowych (Numeryczny Model Terenu) możliwe jest wykonanie profilu topograficznego. Następnie, po zadaniu wysokości widzenia i ewentualnie specyfikacji strefy Fresnela program wizualizuje linię widoczności, na podstawie której możliwe jest np. wykrycie ewentualnych przeszkód dla sygnału radiowego.

Profil w poprzek delty Wisły
Profil odkrywki i zwałowiska kopalni węgla brunatnego "Bełchatów"