Logo


Najważniejsze funkcje programu Geographic Calculator

 • Interaktywna konwersja - umożliwia łatwe i szybkie przekształcenie współrzędnych pomiędzy dwoma układami odniesienia, a także obliczenie odległości i kierunku pomiędzy dwoma punktami.

 • Interaktywna konwersja

 • Konwersja danych punktowych - pozwala na przekształcanie współrzędnych danych punktowych. Baza danych może mieć charakter kartotekowy lub przestrzenny. Po zdefiniowaniu odległości i kierunku możliwe jest przeliczenie współrzędnych lub obliczenie odległości i azymutu pomiędzy punktami, a także zmiana skali, translacja i rotacja. Narzędzie wyszukiwania pozwala na szybkie odnalezienie danych w bazie.

 • Konwersja danych punktowych

 • Konwersja danych sejsmicznych - umożliwia dostęp, utrzymanie oraz szybszą i bardziej efektywną konwersję danych w formacie SEG, SPS i UKOOA (formaty plików danych używane powszechnie w przemyśle naftowym). Program umożliwia zdefiniowanie narzędzi oczyszczania nieprawidłowo sformatowanych danych, aktualizację metadanych dołączonych do plików, konwersję siatki i danych geodezyjnych.

 • Konwersja danych sejsmicznych

 • Konwersja danych wektorowych - możliwość konwertowania plików wektorowych i CAD z różnych formatów i układów współrzędnych tj. AutoCAD DWG/DXF, Microstation DGN, Esri Shapefile, ArcInfo Generate, E00, Google KML, GML, MapInfo TAB/MIF i wiele więcej. Program umożliwiaj również konwersję wsadową całego katalogu plików. Funkcja ta obejmuje kadrowanie i opcję dzielenia warstwy. Obsługiwane są także przekształcenia definiowane przez użytkownika (obrót, skalowanie, translacja).

 • Konwersja danych wektorowych

 • Obsługa formatów rastrowych - pozwala na odczyt i zapis we wszystkich głównych formatach w tym GeoTIFF, Mapinfo Table (TAB), ESRI World (TFW, WLD, JGW), Windows Bitmap (BMP), LizardTech's MrSID, JPG2000 i wiele innych.
 • Obsługa danych rastrowych

 • Nadawanie georeferencji - umożliwia interaktywne dodawanie, usuwanie i edytowanie punktów odniesienia, w celu zapewnienia dokładnego dopasowania. Podgląd w wielu oknach ułatwia szybki wybór punktu odniesienia w obrębie obrazów źródłowych. Istnieje opcja przenoszenia punktów kontrolnych bezpośrednio z plików map ArcView, MapInfo, AutoCAD, MicroStation

 • Nadawanie georeferencji

 • Odwzorowanie rastrowe - funkcja umożliwia definiowanie własnych jednostek, elipsoid, punktów odniesienia i układów współrzędnych. Program posiada ponad 3500 predefiniowanych układów współrzędnych, ponad 165 elipsoid, ponad 630 transformacji układów odniesienia oraz ponad 70 jednostek odległości.

 • Zmiana odwzorowania danych rastrowych

 • Przetwarzanie danych LiDAR - aplikacja umożliwia szybkie przetwarzanie danych punktowych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego. Dane LiDAR pozwalają na uzyskanie numerycznego modelu terenu o bardzo wysokiej rozdzielczości.