Kalkulator rastrowy

Narzędzie pozwala na wykonanie operacji matematycznych na obrazach wielopasmowych, a dzięki temu uzyskać na ich podstawie różnego rodzaju informacje. Najczęściej przetwarzane są dane z obrazowania teledetekcyjnego w celu oceny stanu roślinności: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) i NDWI (Normalized Difference Water Index).

Kalkulator rastrowy