Logo
Instalacja i rejestracja

Instalacja programu Global Mapper

Aktualną wersję testową oprogramowania można pobrać bezpłatnie.
W tym celu wystarczy wypełnić formularz w zakładce Wersje testowe produktów.

Aby zainstalować program Global Mapper należy uruchomić pobrany plik wykonywalny global_mapper_pl_setup_64bit.exe). Instalacja zajmie nie więcej niż kilka minut.

Okno wstępne instalatora


Akceptacja warunków licencyjnych programu


Nowości wprowadzone w instalowanej wersji


Ścieżka instalacji programu


Potwierdzenie instalacji


Postęp instalacji


Instalacja zakończona
Rejestracja programu Global Mapper

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Global Mapper, pojawi się okno Zarejestruj Global Mapper. Po uruchomieniu programu, w zależności od wybranej opcji, dostępne są różne sposoby licencjonowania.

 • Zaloguj się by aktywować licencję jednostanowiskową lub wersję testową
  W celu automatycznej rejestracji oraz odblokowania pełnej funkcjonalności programu Global Mapper należy wprowadzić numer dane logowania do konta Blue Marble powiązanego z licencją. Niezbędny jest dostęp do Internetu.
 • Aktywacja offline
  W przypadku pracy w środowisku offline, w celu ręcznego zarejestrowania programu Global Mapper, należy poprosić o plik licencji. Użytkownik zostanie poproszony o wybór lokalizacji, w której został zapisany plik. Aby ubiegać się o plik (.lic), należy skontaktować się z firmą Blue Marble Geographics via email: authorize@bluemarblegeo.com
 • Połącz z serwerem licencji sieciowej
  W przypadku użytkowania w firmie licencji sieciowej, w celu rejestracji oprogramowania Global Mapper należy podłączyć się do odpowiedniego serwera licencji.
 • Kontynuuj bez rejestracji
  W razie kontynuowania bez rejestracji, nie będzie możliwości eksportowania danych lub wczytywania obszarów roboczych. Możliwe będzie wczytywanie maksymalnie 4 plików danych w tym samym czasie. Ekran dotyczący licencji będzie się pojawiał za każdym razem po włączeniu programu.
Okno rejestracji programu


Aktywacja dodatkowych modułów i rozszerzeń

W ostatnich wersjach programu Global Mapper, niektóre funkcje zostały dodane poprzez wstępnie skonfigurowane moduły lub rozszerzenia firm zewnętrznych.

W celu aktywacji dodatków, należy otworzyć menu Pomoc i wybrać polecenie Zarządzanie licencjami modułów/rozszerzeń. Moduły wymagają zakupu odpowiedniej licencji i obejmują m.in. moduł Pro. Rozszerzenia są zazwyczaj rozwijane i rejestrowane przez programistów innych firm.
Dostępne są również następujące bezpłatne rozszerzenia:

 • COAST (Coastal Adaptation to Sea Level Rise Tool) służy do analizy finansowej wpływu zalania stref przybrzeżnych,
 • Overview Map Window pozwala na podgląd wczytanych danych w dodatkowym oknie, gdzie niezależnie od powiększenia widoczny jest ich cały zestaw,
 • Bridge Generation pozwala na tworzenie mostów z obiektów liniowych/obszarów.