Logo
Nowo艣ci w Global Mapper 21.1

 • Nowe narz臋dzie reklasyfikacji i analizy danych rastrowych. Narz臋dzie pozwala modyfikowa膰 indeksy palety pikseli i mo偶e by膰 wykorzystywane do zmiany warto艣ci, grupowania warto艣ci i reklasyfikacji warto艣ci do wsp贸lnej skali

 • Wbudowany dost臋p do serwis贸w danych dla bran偶y naftowo-gazowej Blackbeard Tanuki, oferuj膮cej informacje mi臋dzy innymi na temat ruroci膮g贸w i otwor贸w eksploatacyjnych

 • Nowa fukcja eksportu i importu chmur punkt贸w w powi膮zaniu ze zbiorami danych Lidar agencji USGS udost臋pnianych przez Amazon Web Service (AWS)

 • Nowe narz臋dzie Digitizer s艂u偶膮ce ustawieniu nachylenia terenu pomi臋dzy poszczeg贸lnymi punktami w obiektach liniowych

 • Rozszerzone funkcje przesuwania obiekt贸w wektorowych uwzgl臋dniaj膮ce opcje zastosowania przesuni臋cia w r贸wnie偶 w p艂aszczy藕nie pionowej

 • Nowe opcje stylowania zaznaczonych punkt贸w Lidar w oknie 3D pozwalaj膮ce na wy艣wietlanie kolorowania atrybut贸w i stanu zaznaczenia obiekt贸w

 • Znaczna poprawa wydajno艣ci oblicze艅 dzia艂u wodnego, zw艂aszcza na komputerach z wi臋ksz膮 liczb膮 rdzeni procesora

 • Poprawiona szybko艣膰 renderowania przy pracy na wi臋kszych plikach rastrowych/ warstwach terenu na komputerach wielordzeniowych

 • Znaczne przyspieszenie czasu potrzebnego na przetworzenie danych w narz臋dziu Batch Conversion/Reproject

 • Nowe narz臋dzie do zapisywania ustawie艅 u偶ytkownika, pozwalaj膮ce stosowanie ustawie艅 interfejsu i styli na r贸偶nych komputerach

 • Nowa opcja zapisywania i prze艂adowywania zapyta艅 w oknie dialogowym wyszukiwania atrybut贸w

 • Poprawione narz臋dzie przezroczysto艣ci rastra z now膮 opcj膮 wskazania kilku kolor贸w przeznaczonych do ustawienia przezroczysto艣ci


W ramach modu艂u LiDAR:
 • Nowe narz臋dzie kt贸re znajduje najlepsze dopasowanie pomi臋dzy chmurami punkt贸w i automatycznie przesuwa i dopasowuje obie chmury do siebie

 • Nowe narz臋dzie wykrywania zmian w chmurach punkt贸w. Narz臋dzie tworzy now膮 warstw臋 zawieraj膮c膮 punkty kt贸re s膮 w znacz膮cym stopniu przesuni臋te wzgl臋dem por贸wnywanych chmur punkt贸w

 • Nowa opcja uwzgl臋dniaj膮ca warto艣膰 Z punkt贸w kontrolnych wykorzystywanych do przesuni臋cia warstwy przy rektyfikacji chmur punkt贸w i modeli 3D

 • Ulepszone generowanie chmur punkt贸w w procedurze Pixels-to-Points

 • Nowe narz臋dzie do ekstrakcji maszt贸w linii przesy艂owych z chmury punkt贸w zawieraj膮cej odpowiednio sklasyfikowane punkty. Wynikowy punkt mo偶e reprezentowa膰 podstaw臋 lub szczyt masztu