Logo

Bezpłatne aktualizacje dostępne są dla posiadaczy ważnego kontraktu serwisowego maintenance. W celu jej zainstalowania należy pobrać plik instalacyjny nowej, pełnej wersji programu. Linki do pobrania plików dostępne są na życzenie po kontakcie via e-mail na adres info@gambit.net.pl.

Global Mapper 19.1

  • wyszukiwanie atrybutów na podstawie zaawansowanych funkcji i wyrażeń zdefiniowanych przez użytkownika,
  • zarządzanie atrybutami za pomocą narzędzi ich łączenia i obliczania,
  • rozszerzone opcje manipulowania oknami i ich dokowania,
  • ulepszony widok 3D, umożliwiający użytkownikowi bardziej precyzyjną kontrolę nad sterowaniem podglądu,
  • możliwość zapisu profili wzdłuż ścieżki jako obiektów wektorowych 3D,
  • wsparcie dla odczytu i zapisywania plików LAZ (LasZip).