Logo

Nowości w Global Mapper 17.2
 • Zaktualizowana funkcjonalność Układu mapy – możliwość zaprojektowania atlasu w formacie pdf, przy zastosowaniu takiego samego układu dla wielu stron
 • Zapis wielu układów mapy w projekcie
 • Obsługa makr w elementach tekstowych – tekst może zawierać w sobie informacje o odwzorowaniu, skali, daty oraz czasu
 • Nowe narzędzie w opcji widoku 3D, służące do wyświetlania profilu ścieżki w przekroju terenu
 • Obsługa pansharpeningu
 • Możliwość zapisywania warstw w formacie JPEG 2000 podczas tworzenia plików Global Mapper Package (GMP) - znacząca redukcja rozmiaru pliku
 • Pobieranie oraz przesyłanie obrazów poprzez WMS zawiera teraz możliwość zdefiniowania zakresu danych do wybranego obszaru lub poligonu
 • Podczas analizy zlewni istnieje możliwość dodania atrybutu kąta przepływu punktów
 • Podczas importu w formacie pdf dodano możliwość wyboru wartości DPI
 • Usprawniono prędkość importowania plików w formatach tekstowych
 • Nowe narzędzie do odwrotnego wycinania w warstwach rastrowych, umożliwiające utworzenie otworu w obrazie
 • Aktualizacja kreatora punktów – pominięcie okna dialogowego edycji obiektów
 • Znaczące przyspieszenie eksportu wielu kafelków do plików w formatach rastrowych
 • Możliwość wczytywania warstw wielopasmowych w formacie ENVI .ima
 • Dodano opcję IMPORT_ASCII, która umożliwia tworzenie linii odległość/namiar/COGO
 • Zmniejszono wymagania pamięci oraz zwiększono prędkość rysowania chmur punktów LiDAR wczytywanych z plików tekstowych (.ply, .xyzi, itd.) oraz plików w formacie MrSID Lidar