Geokodowanie

Dzięki narzędziu geokodowania możliwe jest lokalizowanie na mapie punktów. Lokalizacja ta, oparta na współrzędnych geograficznych (z dokładnością do części setnych sekundy), wyklucza niejednoznaczności występujące czasami w przypadku tradycyjnych danych adresowych. Geokodowanie umożliwia bardzo dokładną prezentację na mapie informacji o miejscach, zjawiskach, czy procesach.

Geokodowanie punktu adresowego
Punkty adresowe w Krakowie