Generowanie izolinii

Na podstawie danych wysokościowych możliwe jest generowanie mapy topograficznej z zaznaczonymi izohipsami. Użytkownik ma możliwość definiowania cięcia warstwicowego, a także rozdzielczości, czy wypełnienia przestrzeni między izoliniami.

Mapa topograficzna Tatr
Mapa topograficzna okolic kopca Kraka