Logo

Moduł Pro

Moduł Pro- informacje ogólne

Funkcjonalność LiDAR modułu Global Mapper Pro rozszerza funkcjonalność podstawowej wersji programu. Kluczową cechą modułu jest panel, który zawiera narzędzia służące do klasyfikowania punktów LiDAR, stosowania filtrów i wyodrębniania obiektów wektorowych z chmury punktów.


Pasek narzędzi Pro

Podobnie jak w przypadku pozostałych pasków narzędzi programu Global Mapper, pasek narzędzi LiDAR może być aktywowany lub dezaktywowany w menu Widok. Ponadto możliwe jest wyświetlanie paska
w postaci pływającego okna i przenoszenie go w dowolne miejsce.


Tworzenie profilu danych LiDAR
Moduł Pro umożliwia wykorzystywanie narzędzia Profil ścieżki w celu stworzenia przekrojowego podglądu chmury punktów. Szerokość profilu wprowadzana jest poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na mapie przed wyznaczeniem ścieżki. Punkty w wyświetlanym profilu są edytowalne, co sprawia, że różne obiekty takie jak budynki mogą zostać szybko
i dokładnie przedefiniowane.
Profil wykonany wzdłuż ścieżki na podstawie danych LiDAR