Logo

Dostęp do danych online

Pobieranie danych w trybie online

Doskonałym sposobem na rozpoczęcie pracy z programem Global Mapper jest pobranie danych z wielu bezpłatnych zestawów danych online. Liczne rządowe agencje i organizacje oraz firmy komercyjne zapewniają bezpośredni dostęp do swoich archiwów danych przestrzennych poprzez Web Map Service (WMS), Web Coverage Service (WCS) i wiele innych. Oprogramowanie Global Mapper zawiera wstępnie skonfigurowane odnośniki do wielu z tych serwerów.

W celu rozpoczęcia procesu pobierania należy kliknąć ikonę Pobierz dane online na pasku narzędzi. Kolejno pojawi się okno dialogowe z listą wszystkich dostępnych źródeł danych, pogrupowanych kategoriami według rodzaju lub obszaru geograficznego. Następnie należy wybrać określone źródło danych i ustalić zakres pobieranych danych poprzez skorzystanie z opcji w dolnej części okna.

Czasami może się okazać, że niektóre usługi są niedostępne. Zawsze w takim przypadku pojawia się komunikat o błędzie. Okoliczność ta może być spowodowana rutynową konserwacją systemu, nadmiernym przeciążeniem serwera lub innymi problemami technicznymi. Niestety firma Blue Marble Geographics nie ma kontroli nad dostępnością tych internetowych źródeł map. Zalecane jest więc, aby zapisać dane w pliku lokalnym.
Okno pobierania danych online


Źródła danych premium

Firma Blue Marble Geographics współpracuje z kilkoma firmami komercyjnymi, które zapewniają wygodny dostęp do obrazów o wysokiej jakości oraz zestawów danych wysokościowych. Jeśli wybierze się jedną
z opcji premium w oknie dialogowym danych internetowych pojawi się komunikat, aby wprowadzić odpowiednie dane użytkownika lub ID dostępu do danych. Informacje o subskrypcji tych usług można uzyskać na stronie internetowej podmiotu dostarczającego te dane.


Źródła danych użytkownika

Global Mapper obejmuje szereg usług zainstalowanych fabrycznie, ale istnieje możliwość dodania niestandardowych źródeł internetowych. Wiele działów GIS korzysta z Internetu jako skutecznego mechanizmu realizacji dla swoich zbiorów danych, dlatego oprogramowanie Global Mapper pozwala skonfigurować bezpośredni odnośnik do tych danych. Po kliknięciu przycisku Dodaj nowe źródło w oknie dialogowym danych online, wystarczy wpisać odpowiedni adres URL.


Zapisywanie danych do użytku w trybie offline

Ponieważ nie można zagwarantować ciągłej dostępności usług danych internetowych, zaleca się, aby zapisywać lokalne kopie wszystkich danych map online. Nie tylko zapewni to dostęp do warstw, nawet
w trybie offline, ale znacznie przyspieszy to prędkość edytowania mapy podczas pracy z tymi danymi.

Aby zapisać pobrane dane, należy kliknąć menu Plik i wybrać polecenie Eksportuj-> Eksportuj dane graficzne/rastrowe do formatu, a następnie określić format pliku i wprowadzić ustawienia pliku. Polecanym formatem jest format JPEG 2000 (.jp2), ponieważ zapewnia równowagę między rozmiarem pliku i jakością obrazu. Przed sfinalizowaniem eksportu należy kliknąć zakładkę Granice eksportu w oknie dialogowym Opcje eksportu i wybrać jedną z dostępnych opcji, aby ograniczyć zakres geograficzny eksportowanego pliku. W przeciwnym razie może zostać wygenerowany plik o zbyt dużym rozmiarze.