Logo


Geographic Calculator to narzędzie służące przeliczaniu współrzędnych. Pozwala na wykonanie licznych przekształceń danych geodezyjnych i geoprzestrzennych. Program obsługuje ponad 80 formatów plików: baz danych punktowych i przestrzennych, danych wektorowych i rastrowych, Numerycznych Modeli Terenu, czy danych sejsmicznych. Pełna lista formatów znajduje się na stronie producenta. Geographic Calculator (wcześniej Blue Marble Desktop) aktualizowany jest co roku. Dodatkowo raz lub dwa razy w roku producent dostarcza pakiet Service Pack.

Do najważniejszych zmian w wersji 2023 należą:

  • Nowa opcja wyprowadzania bazowych współrzędnych geodezyjnych, gdy docelowy układ współrzędnych jest rzutowany w zadaniach typu Interactive oraz Point Database Conversions

  • Zaktualizowane okna dialogowe GeoCalc, w tym nowe, wydajne wyszukiwanie filtrów w czasie rzeczywistym i zaawansowane wyszukiwanie wielu parametrów w geodezyjnym źródle danych

  • Dodano obsługę wyprowadzania pojedynczych błędów dla transformacji NADCON 5 w zadaniach typu Interactive oraz Point Database

  • Nowa opcja wyprowadzania prędkości dla konwersji z pozycjonowaniem zależnym od czasu w poziomie i transformacjami Canadian Velocity Grid w zadaniach typu Point Database Conversions

  • Nowa opcja określania konkretnej wersji plików wyjściowych LAS

  • Nowa obsługa loksodromów w wielokątach powierzchniowych w zadaniu Area Calculation

  • Zaktualizowano zestaw narzędzi do pozycjonowania w poziomie w zależności od czasu do wersji 3.4.2.

Pełny wykaz nowości w wersji 2023 znajduje się na stronie What's New in Geographic Calculator 2023.